help@obsequy.com
123, landmark address

Dinie Kampman 23 augustus 1946 - 7 augustus 2021

Nooit vragend, nooit klagend,
veel voor zichzelf dragend,
verder van de wereld weg,
elke dag een beetje,
elke dag een treetje,
dichter naar de hemel toe.

 

Verdrietig om haar heengaan maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zij ons heeft gegeven
en met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve vriendin, onze zorgzame moeder en trotse oma

Egbertdina Kampman

Dinie

op de leeftijd van 74 jaar.

 

Bertus

Gert en Lilian
Thijmen, Jelmer

Jeanine in liefdevolle herinnering

Erica en Rian
Jeremy, Lesley

 

Correspondentieadres:
Veldsinklaan 9, 7773 AJ Hardenberg

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en om ons te condoleren
op woensdag 11 augustus a.s. van 19.30 tot 20.00 uur
in het uitvaartcentrum De Lariks, Oldemeijerweg 3 te Rheeze.

Wij nemen in besloten kring afscheid van Dinie op donderdag 12 augustus a.s.
om 10.30 uur in het uitvaartcentrum De Lariks te Rheeze,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Larikshof

U kunt het afscheid rechtstreeks volgen via www.vasse-uitvaart.nl
U klikt op meekijken en vult het wachtwoord in: kampman1946